Järjestämme arvonnan kirjaan liittyviin kyselyihin vastanneiden kesken.

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää JHL Sijoitus Oy, Hellämäentie 148, 05800 Hyvinkää
(myöhemmin “Järjestäjä”)

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt mihin tahansa kyselyyn vastaamalla tai uutiskirjeen tilaamalla.

Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo voittajan tai voittajat elokuun 2020 loppuun mennessä. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostitse ja julkistaa voittajan nimen tai nimimerkin Facebook-sivuillaan.
Mikäli järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

5. Rekisteritiedot

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

7. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä materiaaleista löytyy virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.
Facebook tai muut kolmannet tahot eivät ole mukana arvonnassa.