Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterin pitäjä:
Sähköautokirja / JHL Sijoitus Oy
Hellämäentie 148
05800 Hyvinkää

Rekisterin nimi: Sähköautokirja asiakas- ja uutiskirje-rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste: Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjätietoja

Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisterillä ylläpidetään perustiedot käyttäjistä sekä asianomaisten itse ilmoittamistaan osoitteista ym. yhteystiedoista, jotka ovat verkkokaupan toiminnan kannalta oleellisia. Rekisterin tietoja voidaan hyödyntää palvelun sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa sekä markkinoinnissa.
Tilauksen yhteydessä tallennetaan käyttäjän ilmoittamat henkilö- ja osoitetiedot.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet: Rekisteri on salasanasuojattu. Käyttäjästä rekisteröidyt tiedot säilytetään 12 kk ajan tilauksesta tai niin pitkään kunnes käyttäjä poistuu sähköpostilistalta. Käyttäjätiedot poistetaan pyydettäessä.